Özel, N. “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 221-2, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/266.