Baysen, F., N. Çakmak, ve A. Özsavaş Akçay. “Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Aralık 2018, ss. 231-53, doi:10.15612/BD.2018.719.