Akça, S., ve M. Akbulut. “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Aralık 2018, ss. 255-74, doi:10.15612/BD.2018.695.