Külcü, Özgür, ve T. Çakmak. “Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi Ve Türkiye Takımı Faaliyetleri”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 2, Ekim 2009, ss. 287-02, doi:10.15612/BD.2009.280.