Akfındık, S., E. Karabulut, İlkay S. Turaç, A. F. Gönül, ve K. Işık. “GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum Ve Gelişim Süreci”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 1, Nisan 2009, ss. 95-99, doi:10.15612/BD.2009.295.