Yılmaz, R. “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 1, Nisan 2009, ss. 113-4, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/298.