Yılmaz, R. “Tarım Veteriner Ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2. Editörler Çalıştayı-2008”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 1, Nisan 2009, ss. 114-5, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/299.