Önal, İnci. “Türkiye’de Gazetecilerin Bilgi Gereksinimlerinin Ve Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, Ekim 2008, ss. 286-14, doi:10.15612/BD.2008.308.