Alkan, N. “Klinik Tıp Kütüphaneciliği”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, Ekim 2008, ss. 315-47, doi:10.15612/BD.2008.309.