Eroğlu, Şahika. “Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme Ve Dijital Koruma Politikaları”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Kasım 2018, ss. 325-8, doi:10.15612/BD.2018.710.