Külcü, Özgür. “Hacettepe, British Columbia Ve Simon Frazer Üniversitelerinde Belge Yönetimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, Ekim 2008, ss. 370-98, doi:10.15612/BD.2008.311.