Çiçek, N. “Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulamalarında Yaşanan Güçlükler”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, Ekim 2008, ss. 466-04, doi:10.15612/BD.2008.314.