Güneş, G. “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, Ekim 2008, ss. 565-6, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/319.