Anameriç, H. “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı Ve E-Devlet Uygulamaları Ile İlgili Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası, c. 9, sy 1, Nisan 2008, ss. 225-9, doi:10.15612/BD.2008.335.