Külcü, Özgür. “Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları Ve Uluslararası Uygulamalar”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 2, Ekim 2007, ss. 230-79, doi:10.15612/BD.2007.341.