Bayraktar, B. B., ve A. Kakırman Yıldız. “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 2, Ekim 2007, ss. 280-96, doi:10.15612/BD.2007.342.