Özenç Uçak, N. “Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar Ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi Ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 2, Ekim 2007, ss. 326-8, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/346.