Çağlar, N. G., ve B. Yılmaz. “Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, Nisan 2007, ss. 1-29, doi:10.15612/BD.2007.353.