Çakmak, N. “Bilgi Dünyası Ve ORCID”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, Haziran 2018, ss. 1-4, doi:10.15612/BD.2018.684.