Güneş, G. “Tıp Ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal Ve Uluslararası Dernek Oluşumları”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, Nisan 2007, ss. 155-66, doi:10.15612/BD.2007.360.