Özel, N. “Eşekle Gelen Aydınlık: Mustafa Güzelgöz Kitabı”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, Nisan 2007, ss. 177-8, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/363.