Yılmaz Şentürk, E. “II. Meşrutiyet Dönemi Memuriyet Sınavları: Evrak Yöneticilerinde Aranan Özellikler”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, Haziran 2018, ss. 5-31, doi:10.15612/BD.2018.653.