Al, U., ve M. Afzali. “İran Ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Bilgi Dünyası, c. 7, sy 2, Ekim 2006, ss. 181-0, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/373.