Külcü, Özgür. “Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları Ve Türkiye”. Bilgi Dünyası, c. 7, sy 2, Ekim 2006, ss. 202-29, doi:10.15612/BD.2006.374.