Eroğlu, Şahika. “Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, Haziran 2018, ss. 33-68, doi:10.15612/BD.2018.654.