Adebayo, O., O. Zubair, ve Y. Ogunsola. “Nijerya’da Disleksili Öğrencilere Yönelik Eşitlikçi Okul Kütüphanesi Hizmetleri”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, Mayıs 2018, ss. 69-84, doi:10.15612/BD.2017.620.