Olgun, B., ve H. Sever. “Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 1, Nisan 2000, ss. 56-88, doi:10.15612/BD.2000.391.