Uçkan, Özgür. “Bilgi Politikası Ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme Ve Kalkınma”. Bilgi Dünyası, c. 7, sy 1, Nisan 2006, ss. 23-48, doi:10.15612/BD.2006.395.