Borys, C. “İnternet: Kütüphaneciler Ve Bilgi Profesyonelleri için Notlar”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 1, Nisan 2000, ss. 160-79, doi:10.15612/BD.2000.399.