Alaca, E., T. Büyükçolpan, ve L. Kanık. “Bilimsel Bilginin Erişiminde Ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, Aralık 2019, ss. 143-81, doi:10.15612/BD.2019.736.