Nazarovets, S., ve M. Nazarovets. “Yerel Dergiler Ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane Ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, Haziran 2018, ss. 85-104, doi:10.15612/BD.2018.643.