Arda, S. “Başkent Üniversitesi Kütüphanesinin Kuruluşu, TS-EN-ISO 9000 Kalite Çalışmaları Ve Gelişmesi”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 1, Nisan 2000, ss. 192-5, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/404.