Tutumel Ayhan, S. “Bir Kütüphanenin Kuruluşu: Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 1, Nisan 2000, ss. 196-04, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/406.