Gülle, T. “Dış Ticarette Ticari Bilginin Önemi Ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Kütüphanesi”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 1, Nisan 2000, ss. 205-18, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/408.