Özenç Uçak, N. “Sosyal Bilimler Ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 255-79, doi:10.15612/BD.2000.421.