Yılmaz, B. “Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 280-06, doi:10.15612/BD.2000.422.