Al, U., ve H. K. Bahşişoğlu. “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 307-29, doi:10.15612/BD.2000.423.