Ann Lindley, J. “Elektronik Kütüphanecilikte Stratejik Konular”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 330-41, doi:10.15612/BD.2000.424.