Tonta, Y., ve M. E. Küçük. “Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 354-75, doi:10.15612/BD.2000.426.