Küçük, M. E. “Arşiv Araştırmaları Dergisi”. Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, Ekim 2000, ss. 386-8, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/428.