Önal, H. İnci. “Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme: Politikalar Ve Dermelerin Betimlenmesi”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 2, Ekim 2005, ss. 193-18, doi:10.15612/BD.2005.435.