Anameriç, H. “ Yazışma Yönetimi Ve Dosyalama İşlemleri”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 2, Ekim 2005, ss. 276-7, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/440.