Yılmaz, B. “ Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2005: 3. Ulusal Sempozyum, 8-9 Nisan 2005 TÜBİTAK Ankara”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 2, Ekim 2005, s. 281, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/443.