Anameriç, H. “Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, ss. 15-35, doi:10.15612/BD.2005.445.