Aksoy, B. “Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, ss. 58-77, doi:10.15612/BD.2005.447.