Akçal, İlhan, ve S. Kaya. “Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri Ve Kullanıcı Eğitimi”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, ss. 78-88, doi:10.15612/BD.2005.448.