Aydın, C. “Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi Ve Elektronik Belge Yönetimi”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, ss. 89-97, doi:10.15612/BD.2005.449.