Çakmak, N., ve S. Akça. “Bilgi Dünyası’nda Standartlaşma Çalışmaları”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 2, Aralık 2017, ss. 163-8, doi:10.15612/BD.2017.632.