Melun, M. “Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, ss. 98-105, doi:10.15612/BD.2005.450.