Yıldızeli, A. “Halk Kütüphanesi Hizmeti: Gelişim için IFLA/UNESCO İlkeleri”. Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, Nisan 2005, s. 115, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/453.